Medkulturna komunikacija

Photo by Belle Co on Pexels.com

Komunikacija je pojem, ki je ključnega pomena za delovanje posameznika, organizacije in širše skupnosti v katero sta omenjena vpeta. Uspešno vodena komunikacija med sodelujočimi pripomore k boljšim odnosom in uspešnejšem sodelovanju. Še toliko bolj je ustrezna komunikacija pomembna v situacijah, kjer prihaja do srečanj različnih kultur.


Avtorica: Aleksandra Bojković

Medkulturna komunikacija. Infografika: Aleksandra Bojković