Kako uspešno voditi tim na daljavo?

Photo by Ken Tomita on Pexels.com

Pandemija je bila povod za mnogo organizacijskih sprememb. Večino dela se je preselila na splet oz. večino dela še vedno poteka na daljavo. Veliko smo že govorili o vodenju zaposlenih, vlogi vodje ter izvedbi selekcijskega razgovora na daljavo.


Avtorica: Tia Jakopič

V infografiki so predstavljeni glavni vidiki dela na daljavo, statistični podatki o delu od doma ter 7 korakov za uspešno vodenje.

Zelo je pomembno, da ostajamo povezani z zaposlenimi, četudi z njimi nismo fizično v prostoru. To lahko naredimo preko video kamere, jutranjih druženj, rednih sestankov… Spremljati moramo njihove delovne obremenitve in zahteve ter njihov napredek pri delu. Zaposleni se morajo še vedno počutiti kot del organizacije, čeprav so v popolnoma drugačnem okolju.

Več si lahko preberete v spodnji infografiki.

Infografika je prirejena po naslednjem viru:

Maxfield, D. (2017). Are your remote employess engaged?: 7 best practices for leading a remote team. Talent Management Excellence Essentials.