Kako s tehnologijo do boljše zaposljivosti?

O tem, ali je tehnologija sredstvo, ki nam olajša delo ali opravlja delo namesto nas, smo že pisali, v tokratnem prispevku pa avtorica skozi infografiko predstavlja, kakšen pomen ima tehnologija za vseživljenjsko učenje. Prav tako pa si lahko v že objavljenem blogu preberete zapis o tem, ali tehnologija v zdravstvu in pri svetovalno-terapevtskem delu predstavlja oviro ali pomoč.


Avtorica: Manca Troha

Toliko časa preživimo na pametnih napravah, da včasih pozabimo, čemu vsemu so lahko kos. V svetu, kjer je izvenštudijsko in izobraževalno znanje čedalje bolj pomembno, nam lahko pomagajo pri lažjem in hitrejšem usvajanju in pridobivanju kompetenc, ki so ključnega pomena za boljšo konkurenčnost na trgu dela. Slednje ne velja zgolj za brezposelne, vendar tudi posameznike, ki so že v procesu dela. Izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje je dandanes implicitna prioriteta, ki je premalokrat poudarjena. Zatorej vzemi v roke telefon in ga uporabi za treniranje in učenje novega znanja (npr. Duolingo in učenje novega jezika).

Infografika (Vir: Manca Troha)