Intervju: Etika pri zaposlovanju

Photo by Edmond Dantu00e8s on Pexels.com

Etika pri zaposlovanju je tema, ki je ključna pri delu kadrovskih strokovnjakov. V spodnjem prispevku vam avtorica predstavi intervju s poslovnim partnerjem za zaposlovanje: Martyinas.


Avtorica: Teja Kurko

Ko sem iskala kandidate, s katerimi bi lahko naredila intervju, sem naletela na težavo. Če sem našla nekoga, ki izvaja selekcijske intervjuje, se ni želel izpostavljati – ali pa so bili selekcijski intervjuji poslovna skrivnosti. Nad izbrano temo sem že skoraj obupala, a je kolegica omenila, da pozna nekoga, ki izvaja selekcijske intervjuje za nemško podjetje »Gorillas«. Omenjeno podjetje izvaja storitve dostave živil s kolesom. Na njihovi spletni strani je navedeno, da so delodajalec enakih možnosti, kar pomeni, da ne diskriminirajo. Pravzaprav si želijo raznolikosti in so zavezani k ustvarjanju vključujočega okolja za vse zaposlene. V intervjuju torej spregovorimo z Martynasom, ki je pri podjetju »Gorillas« poslovni partner za zaposlovanje. Ko ga vprašam, ali se strinja s statistiko obtožb zaradi diskriminacije na delovnem mestu – o katerih poroča Komisija za enake možnosti zaposlovanja (ang. “The Equal Employment Opportunity Commission”) – pove, da ne more odgovoriti, saj nima dostopa do teh podatkov o podjetju.

Ko ga vprašam, ali se strinja s statistiko obtožb zaradi diskriminacije na delovnem mestu – o katerih poroča Komisija za enake možnosti zaposlovanja (ang. “The Equal Employment Opportunity Commission”) – pove, da ne more odgovoriti, saj nima dostopa do teh podatkov o podjetju. Vir (Pexels.com)

Prvi del: splošno o službi

Mi lahko poveš nekaj o sebi?

Sem Martynas, star 26 let. Trenutno delam kot poslovni partner za zaposlovanje (ang. »Business Recruiting Partner«) v najhitreje rastočem ”StartUp” podjetju v Nemčiji. Imenuje se »Gorillas«. V tem podjetju sem skoraj eno leto. Poleg tega trenutno končujem magisterij iz moderne lingvistike. 

Ali lahko na kratko opišeš svoje delo? 

Kot že omenjeno, trenutno delam pri ”StartUp-u” v Nemčiji. Sem poslovni partner za zaposlovanje. To pomeni, da se osredotočam na zaposlovanje kadrovskih (ang. “Human Resources”) in plačilnih (“payroll”) sistemov. Pri svojem delu opravljam veliko različnih nalog. V največji meri opravljam intervjuje, pregledujem življenjepise in prijave. Delam tudi na raznih projektih, vodim nosilce interesov (“stakeholders”) in še veliko več. 

Ali lahko opišeš svoj običajen dan v službi?

Moj običajen dan v podjetju poteka od 9 do 18 ure. Ker je delovnik dolg, imam fleksibilen urnik. To pomeni, da lahko začnem ali končam zgodaj oz. kasneje. Če je potrebno, si lahko vzamem nekaj prostega časa tudi čez dan. Moj odmor je običajno dolg 1 uro – po potrebi tudi več.

Drugi del: etika pri delu (zaposlovanju)

Ali je etika pomembna pri tvojem delu? Če je, kako?

Etika je velik del mojega dela. Slednje velja, saj moram biti etičen pri selekcijskih intervjujih, ki jih izvajam in tudi pri odločitvah, ki jih sprejemam. 

Kaj pomeni “biti etičen” pri tvojem delu?

Pri mojem delu “biti etičen” pomeni, da moje odločitve temeljijo na izkušnjah osebe in ne na rasi, spolu, socialnih pristranskostih itd.

Kaj pomeni “biti neetičen” pri tvojem delu?

Neetičnost pri mojem delu bi pomenila, da moje odločitve ne bi temeljile na etičnih standardih. To v moji vlogi ne bi bilo mogoče. Kandidatov na primer ne smem spraševati o njihovi starosti, zakonskem ali družinskem statusu, rasi, veri, spolni usmerjenosti, finančnem stanju ipd. To so preveč osebna in neprimerna vprašanja.

Kako etičnost prispeva k vašemu podjetju?

Etičnost podjetju pomaga pri zaposlovanju nadarjenih ljudi iz vsega sveta. Hkrati daje zaposlenim priložnost za delo v raznolikem in večkulturnem okolju.

S kakšnimi etičnimi dilemami se soočaš na svojem delovnem mestu? 

Zaenkrat pri svojem delu še nisem opazil etičnih dilem. Slednje pripisujem osredotočenosti podjetja na konsistentno etično delovanje.

Neetičnost pri mojem delu bi pomenila, da moje odločitve ne bi temeljile na etičnih standardih. Vir: (Pexels.com)

Kako izbereš najboljšega kandidata za delovno mesto?

Kandidate izbiram na podlagi njihove ravni izkušenj, hkrati pa upoštevam njihovo kulturno prilagojenost podjetju. Slednje pomeni, da želimo, da kandidat razume način na katerega naše podjetje deluje. Starejša podjetja so zelo drugačna od našega »mladega« oz. novega podjetja. To velja, saj je v novih podjetjih veliko »kaosa« in sprememb. Če torej nek kandidat prihaja iz starejšega podjetja, se izjemno težko prilagodi – pogosto se kandidati ne zmorejo prilagoditi. Ljudje včasih pač ne maramo kaotičnega okolja. 

Ali poskušate čim bolj zmanjšati diskriminacijo pri zaposlovanju? Če da, kako?

Vsekakor. V našem podjetju imamo ničelno toleranco do kakršnekoli diskriminacije – vključno z raso, spolno usmerjenostjo, spolom itd. To poskušamo zmanjšati tako, da se posameznike, ki opravljajo takšno delo kot jaz, vključuje v razna izobraževanja – tam se na primer izobražujemo o implicitnih prepričanjih. Poleg tega pa smo podjetje, ki je znano po tem, da daje zaposlenim priložnost za delo v raznolikem in večkulturnem okolju.