Ali se tisti, ki učijo, učijo? Vseživljenjsko izobraževanje učiteljev

Kako se učitelji izobražujejo? Zakaj je to pomembno? Video posnetek govori o dojemanju in kritičnem pogledu vseživljenjskega učenja v šolskem okolju. Dve učiteljici razlagata svoje poglede na možnosti izobraževanja šolskih delavcev po zaključeni formalni izobrazbi.


Avtorji: Lana Kokol, Sara Ivanovska, Petar Kačar

Petar, Sara in Lana smo pripravili kratek video, v katerem smo intervjuvali ravnateljico in učiteljico matematike, Rebeko Velak, ter svetovalno delavko in učiteljico državljanske kulture in etike, Veroniko Tepež Tratnik. V videu predstavita, kako vseživljenjsko izobraževanje učiteljev poteka ter zakaj je pomembno. Ker je naš namen motivirati učitelje k vseživljenjskemu izobraževanju, prilagamo tudi magistrsko delo, ki vsebuje veliko koristnih informacij.