Etičnost prezentizma pri zdravstvenih delavcih

Photo by Thirdman on Pexels.com

Dober delavec ni tisti, ki ima 100 % prisotnost, ampak tisti, ki zna zaradi znakov bolezni ostati doma, da bo lahko na delu zopet 100 % učinkovit. V tokratnem prispevku o prezentizmu avtorice obravnavajo problematiko v vrstah zdravstvenih delavcev.


Avtorice: Nika Muren, Nika Novak, Petra Ofentavšek

Se vam je že zgodilo, da ste prišli na pregled k zdravniku pa se vam je zdelo, da zdravstveni delavci okoli vas kažejo več bolezenskih znakov kot vi sami?

Ker se v Evropski uniji že dalj časa soočamo s pomanjkanjem zdravstvenih delavcev, se namreč ne malokrat zgodi, da le-ti pridejo na delo kljub bolezenskim znakom, kar imenujemo prezentizem. Želja po pomoči pa se tako hitro sprevrže v nezavedno ogrožanje pacientov, s čimer sta kršena tudi Kodeks zdravniške etike in Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi. Vzroki za pojav prezentizma pri zdravstvenih delavcih so različni, posledice pa čutijo vsi vpleteni, tako pacienti, zdravstveni delavci kot tudi delovna organizacija. Kljub temu pa prezentizma ne moremo odpraviti v nekaj dneh, zato je med ukrepi za zmanjšanje le-tega za začetek zelo pomembno že zavedanje, da je krajša bolniška odsotnost v številnih primerih, dolgoročno učinkovitejša strategija spoprijemanja z boleznijo, saj posamezniku omogoči ustrezno okrevanje in povratek na delo.