Povezanost nagrajevanja z motiviranjem zaposlenih za dosego ciljev v podjetju

Za uspešno poslovanje in razvoj podjetja so pomembni usposobljeni in motivirani zaposleni, ki zavzeto delajo in izpolnjujejo cilje podjetja. Magistrska naloga poskuša na podlagi raziskovalnega dela ugotoviti možne povezanosti med nagrajevanjem, motivacijo in zavzetostjo pri delu ter priti do izhodišč za postavitev novih ali dopolnitev obstoječih sistemov nagrajevanja v proučevanih podjetjih. Več o ugotovitvah si lahko preberete v magistrskem delu Klare Hauko.