Ocenjevanje različnih spremenljivk, povezanih s timi

Tim psihološki avtorji definirajo kot več med seboj odvisnih posameznikov, ki s skupnim delom sledijo nekemu cilju in si delijo odgovornost za doseganje določenih rezultatov, pomembnih za organizacijo. Področje timskega dela je široko področje, ki zajema številne spremenljivke. Več o tem najdete tukaj.