Skupinski zanos v delovnem okolju

Predstavljajte si delovni tim, ki bi se na sestankih povezal in z navdušenjem in visoko učinkovitostjo iskal rešitve. Ali pa skupino zaposlenih, ki bi s skupnimi močmi ustvarili izdelek, ki ga nihče izmed posameznikov sam ne bi zmogel. Pri tem bi bili zaposleni zadovoljni, navdušeni in motivirani za nadaljnje delo. V teh primerih govorimo o zanosu.

Csikszentmihalyi je zanos opredelil kot stanje velike vpletenosti v aktivnost, ki jo izvajamo zaradi aktivnosti same. V stanju zanosa je posameznik tako osredotočen na aktivnost, da pozabi na ostale skrbi, izgubi občutek za čas in občuti veliko zadovoljstva. Zato je posameznikovo delo, ki ga opravi v tem stanju, lahko v veliki meri kvalitetno in kreativno, poleg tega pa je za delavca prijetno in navdušujoče, saj vključuje notranjo motivacijo za delo.

Kdaj govorimo o skupinskem zanosu? Katere so njegove značilnosti? Kaj ugotavljajo v raziskavah o skupinskem zanosu? Kateri dejavniki povečajo zanos v skupini? Kakšen je odnos med zanosom in učinkovitostjo tima? Kateri so pogoji za vzpostavitev zanosa? Kateri so dejavniki individualnega ter skupinskega zanosa?

Odgovore na zastavljena vprašanja, praktične primere skupinskega zanosa, ukrepe za organizacije ter vlogo psihologa pri doseganju skupinskega zanosa v organizaciji si lahko preberete v seminarski nalogi Katarine Pirš z naslovom Skupinski zanos v delovnem okolju.

Razmišljanje Katarine Pirš o tej temi si lahko preberete v blogu z naslovom Skupinski zanos ali kako lahko skupaj uživamo pri delu, ki ga najdete tukaj.

 Tina Zakrajšek