Vpliv tehnologije na delo

Več kot očitno je, da se je tehnologija v zadnjih letih naglo razvila, s svojim razvojem pa naredila vpliv tudi na področje dela in zaposlovanja. Le ta v organizacijah pomaga izboljšati aktivnosti ali jih poenostavitvi, da bi raba resursov bila čim bolj optimalna, kar bi nadaljnje pripeljajo tudi do večje učinkovitosti organizacije. Ivan Jakovljević v seminarski nalogi opisuje tiste vidike dela, ki so še posebej pod vplivom tehnologije, poudari pa tudi pomen psihologov v organizacijah na teh področjih.