Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, delovna zavzetost in avtonomija delovnega časa

Kadar ima zaposleni avtonomijo delovnega časa, svoje delovne naloge tekom dneva opravlja takrat, ko se sam odloči, pri tem pa se ne ozira na urnik organizacije. Tudi čas, ki ga nameni zasebnemu življenju, ni posebej ločen, saj tekom delovnika po potrebi prekine z delom in se posveti svojim zadolžitvam. O povezavi med delovno zavzetostjo, avtonomijo delovnega časa in ravnovesjem med delom in zasebnim življenjem, je v svojem magistrskem delu raziskovala Aina Laimiš.