Poročilo s konference: “Zdravje delovno aktivne populacije”

V zadnjem tednu septembra je v Portorožu potekala konferenca “Zdravje delovno aktivne populacije“, osrednja tema pa je zajemala aktualno problematiko in izzive na področju preventive in promocije zdravja. Nove poglede, pristope in študije na tem področju so predstavljali uveljavljeni domači in tuji strokovnjaki, pri čemer pa so se navezali tudi na tematike duševnega zdravja, prehrane, telesne aktivnosti, izzive ohranjanja zdravja pri ženskah ter uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije na področju javnega zdravja. Svoje prispevke so predstavljali raznoliki strokovnjaki, raziskovalci in praktiki, zaposleni v javnem in zasebnem sektorju, naravoslovne in družboslovne perspektive, profesorji in študentje – ravno ta multidisciplinarnost in različne izkušnje so dale konferenci širino, ki se je kazala tudi v živahnih debatah na koncu predstavitev. Prav vsak je lahko iz konference odnesel drobtinico zase, pa najsi bo to primer dobre prakse promocije zdravja v organizaciji, novo raziskovalno vprašanje, ideja za vpeljavo novega procesa ali programa, drugačna perspektiva na poznano temo s strani druge discipline ali pa kaj povsem drugega.

Svoj košček pa sta konferenci prispevali tudi Eva Boštjančič ter Zala Slana s prispevkom “Psihofizične obremenitve delovno aktivne populacije v Sloveniji“.

Celoten program konference si lahko ogledate tukaj.