»JOB-CRAFTING« ali kako kadrovati, da bo človeški potencial blestel?

Piše: Jan Kovačič

Ključen izziv organizacijske psihologije in kadrovanja bo postal in ostal sledeč – kako prepoznati človeški potencial, ga podpreti in usmeriti da bo spodbujal zavzetost pri delu ter s tem dolgoročno uspešnost podjetja. Sledite trem korakom in uporabite metodo kreiranja delovnega mesta »job crafting«.

  1. Razvijajte strokovne kompetence sodelavcev in upoštevajte karierne želje.

V podjetjih veliko vlagajo v strokovni karierni razvoj sodelavcev. Sodelavce spodbujajo in pošiljajo na usposabljanja, redkeje pa v resnici vedo, ali tudi sodelavci želijo svojo kariero usmeriti v isto smer.

Če ste kadrovnik in izbirate novega zaposlenega, potem sodelavca vprašajte »Kaj si želi doseči v svoji karieri?«, »Ste že razmišljali o korakih, kako boste to dosegli?« in »Kako mu lahko pri tem pomaga vaše podjetje?«. Postavljajte odprta vprašanja in jih dopolnite s vsebinskim povpraševanjem npr. »Potem bi vas zanimalo, da bi postal SCRUM master?« Informacije lahko zabeležite v kadrovski evidenci in razvijate strokovne kompetence skladno z osebnimi aspiracijami.

Če pa ste zaposleni in bi radi predstavili svojo karierno vizijo, pri tem ne pozabite izpostaviti koristi za podjetje.

  1. Raziskujte osebnostne kompetence in poiščite delo, ki jim bo pisano na kožo.

Poleg tega, da načrtujete strokovni karierni razvoj upoštevajte osebnostne potenciale in prisluhnite željam sodelavca za osebnostni razvoj.

Pri tem se lahko naslonite na 3 vire osebnostnega potenciala – vir sposobnosti in procesa mišljenja, vir motivacije in vir čustvovanja. Za raziskovanje osebnostnega potenciala kombinirajte več metod (npr. letni razvojni pogovor, psihološko testiranje, intervju, karierni coaching …) in ugotovite osebnostne potenciale in šibkosti. Upoštevajte in sledite namenu: »Metodo uporabljamo, da bi poiskali delo, delovno ekipo in delovno okolje, ki bo okrepilo delovno učinkovitost«

Raziskujte, kateri  korak v procesu mišljenja je pri posamezniku zelo dober. Razmišljajte o 6 fazah mišljenja in učinkovitosti sodelavca: (1) ustvarjalno mišljenje, (2) analitično mišljenje, (3) strateško mišljenje, (4) sprejemanje odločitev, (5) načrtovanje dela in (6) zaključevanje nalog. To je osnova za usmerjanje k delovnim nalogam, delovnemu mestu in v tim, ki potrebuje prav ta način razmišljanja.

Svoje ugotovitve podprite z viri motivacije in osebnosti. Raziskujte vir motivacije in postavljajte odprta vprašanja: »Kakšne so vaše vrednote?«, »Katere hobije imate? Kako bi lahko delo bilo podobno vašim hobijem?«, »Kdaj pozabite na čas in uživate ob delu?«, »Kaj si želite doseči?«. Raziskujte vir osebnosti in odgovorite na vprašanja: »Kaj pri sebi cenite?«, »Kaj cenite pri drugih ljudeh?«, »Kaj drugi ljudje pri vas najprej opazijo?«, »Kaj drugi ljudje cenijo pri vas?«, »Kaj drugi ljudje ne opazijo pa vem, da je to moja dobra lastnost?«.

Če ste kadrovnik, razmislite, kako lahko delo ali vsaj del delovnih nalog približate posamezniku. Če pa ste sodelavec, ki si želi spremembe, sami začnite raziskovati vire sposobnosti in procesa mišljenja.

  1. Približajte okolje sodelavcem tako, da jih resnično spoznate.

Ključni je vodja, ki usmerja delo sodelavca. Velja »območje bližnjega razvoja«. To nastane v spodbudnem okolju s spodbudnim vodjo. Oseba bo samo v območju bližnjega razvoja dosegla vse, kar zmore. Zato je pomembno, da kadrovniki pomagamo vodjem spodbujati človeški potencial.

Potencial za učinkovito delo si predstavljajte kot produkt treh količnikov: strokovne učinkovitosti, osebnostne učinkovitosti in učinkovitosti vodenja. Tako lahko s preprosto metodo job craftinga dosežete kar največjo učinkovitost vsakega sodelavca. Ne pozabite jih zapisati v kadrovsko evidenco, saj vam bodo ugotovitve še večkrat prišle prav. Vabljeni, da preizkusite metodo!

 


Jan Kovačič, univ. dipl. psih.
Pri svojem delu zasleduje moto »Dobrim pomagam biti še boljši.«. Največkrat se pojavi v vlogi coacha in izobraževalnega trenerja na teme povezane z emocionalno inteligentnostjo, medosebnimi odnosi, organizacijsko TA in učinkovito komunikacijo.
Taktika plus, d.o.o.
Mail: jan.kovacic@taktika-plus.si