Metoda osvetlitve dela oz. “Job Shadowing”

Predstavljajte si sledečo situacijo. Delovno mesto v organizaciji prevzame nova oseba. Vodja ji poda jasna in natančna navodila. Pri tem pa se vodji določeni koraki pri opravljanju dela zdijo samoumevni in jih nenamerno izpusti. Tako na novo zaposlena oseba, ki izkušenj s tem delovnim mestom prej še ni imela, ne dobi vseh informacij, ključnih za opravljanje dela. Kar sledi je to, da prihaja do več napak pri delu. To se lahko nadaljuje v nezadovoljstvo in nenazadnje v odhod zaposlenega. Kako lahko to preprečimo?

Z metodo osvetlitve. Metoda omogoča, da opazovalec ob neposrednem opazovanju določenega zaposlenega, spozna delo. Če želite o metodi izvedeti več, npr. v kakšnih situacijah se lahko izvede, kakšne so prednosti in omejitve metode, kako točno poteka izvedba, si oglejte seminarsko nalogo Nine Kocbek.