Delo s talenti v slovenskih podjetjih

Večkrat se na naši spletni strani pojavijo povabila k sodelovanju pri raziskavi. Vsak, ki sodeluje, predstavlja pomemben člen raziskovalnega procesa. A vaše sodelovanje obrodi sadove. Zato hvala vsem, tako tistim, ki ste že kdaj sodelovali in tistim, ki se boste za to odločili v prihodnosti.

V nadaljevanju objavljamo povezavo do znanstvenega članka, ki je bil objavljen septembra 2018 v ugledni mednarodni znanstveni reviji Frontiers in Psychology. Avtorici Eva Boštjančič in Zala Slana sta opravili sistematičen pregled dela s talenti v slovenskih srednjih in velikih organizacijah. Odpirata zanimiva vprašanja, ki kličejo po sistematičnem in vztrajnem delu na obravnavanem področju.

“Rezultati raziskave kažejo, da še vedno ne moremo enoznačno opredeliti procesa upravljanja s talenti, saj lahko definicije vključimo v različne sklope pojmovanja. Pojem talent udeleženci opredeljujejo kot kombinacijo ujemanja z vrednotami organizacije, osebnostnih značilnosti in delovnih rezultatov. Podjetja so se bolj načrtno s procesom začela ukvarjati po letu 2015, kar sovpada z umirjanjem gospodarske krize. V povprečju je kot talent prepoznanih 7 % vseh zaposlenih. Organizacije talente privabljajo z različnimi aktivnostmi in gradnjo blagovne znamke delodajalca, prepoznavanje pa poteka po priporočilu vodje in s pomočjo razgovorov. Srednja podjetja pri tem delujejo na bolj neformalni ravni, uporabljajo tudi metodo 9-mestnega rešeta.”