Organizacijsko prostovoljstvo: povezava z delovnimi viri in delovno zavzetostjo

V podjetjih, v katerih se prostovoljne dejavnosti izvajajo načrtno, govorimo o razvoju organizacijskega prostovoljstva, ki je povezan s številnimi pozitivnimi psihološkimi izidi, tako na individualni kot tudi na organizacijski ravni.

Organizacijska prostovoljska klima pa je percepcija oziroma prepričanje, ki si ga zaposleni delijo glede udeleževanja sodelavcev v prostovoljskem programu svoje delovne organizacije. Ta klima v organizaciji odraža občutek, da je prostovoljsko vedenje »nekaj, kar ljudje tukaj počnejo«. Prostovoljsko klimo lahko merimo le v organizacijah, ki izvajajo prostovoljske programe oziroma se s prostovoljstvom ukvarjajo, klima pa je lahko visoka ali nizka. Višja klima se povezuje z občutkom večje pripadnosti do organizacije, ter z večjo verjetnostjo udeleževanja prostovoljnih dejavnosti tudi v osebnem času.

V raziskavi je avtorice Evo Boštjančič, Sandro Antolović in Vanjo Erčulj zanimalo, kako prepoznati vlogo organizacijskega prostovoljstva pri ocenjevanju delovnih virov in delovne zavzetosti.

Rezultati raziskave so tako pokazali, da se klima organizacijskega prostovoljstva pozitivno in statistično pomembno povezuje z delovnimi viri in zavzetostjo na delovnem mestu, ter da na njeno zaznavanje pomembno vpliva sodelovanje v prostovoljskih aktivnostih svoje organizacije. Izkazalo se je tudi, da tisti zaposleni, ki se udeležujejo prostovoljskih dejavnostih svoje organizacije, poročajo o pomembno večji stopnji avtonomije in opore s strani sodelavcev in nadrejenih, ter so bolj delovno zavzeti kot tisti, ki se le-teh ne udeležujejo.

Znanstveni članek, ki je bil objavljen oktobra 2018 v ugledni mednarodni znanstveni reviji Frontiers in Psychology, si lahko ogledate na tej povezavi.