Kakšen je dober vodja?

Izbor vodje tima v posamezni organizaciji predstavlja ključno odločitev, ki vpliva na celoten uspeh podjetja. Vodje so namreč tiste, ki uspejo motivirati in usmerjati ljudi k uresničevanju zastavljenih ciljev, spodbujajo harmonične medosebne odnose, pomagajo dosegati vizijo podjetja ter prispevajo k rasti in napredku.

V spodnjem filmčku, z naslovom Lastnosti dobrega vodje, je prikazano nasprotje med slabim in dobrim načinom vodenja. Glavni junak je na začetku namreč predstavljen v vlogi slabega vodje, saj je zelo neorganiziran, zamuja na sestanke, ni motiviran za delo ter posledično pri tem velikokrat dela napake. Prav tako ima nizko razvite socialne spretnosti, še posebej spretnosti komunikacije, saj ne upošteva mnenj sodelavcev in velikokrat niti ne vzpostavi očesnega stika. Ko od podrejenih dobi negativno povratno informacijo, se zamisli in se odloči, da bo to spremenil. Na spletu preveri, kakšne so lastnosti dobrega vodje in razmisli, kako bi to lahko prenesel v prakso. Tako je v drugem delu videa predstavljen kot organiziran, točen, empatičen, motiviran in usmerjen na visoke dosežke. Prav tako upošteva mnenja sodelavcev ter je do njih prijazen in spoštljiv.

V študijskem letu 2017/18 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti Naravoslovno tehniške fakultete Univerze v Ljubljani (smeri grafična in medijska tehnika ter grafične in interaktivne komunikacije) pod mentorstvom izr. prof. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in asis. Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Tjaša Hauptman, Daša Jehart, Alenka Jelenc, Polona Jericijo in Manca Korošec so tako posnele filmček z naslovom Lastnosti dobrega vodje.