Kako delovati etično odgovorno v informacijski dobi?

O etičnem ravnanju lahko berete tudi na povezavi.


Infografika: Petra Mikolič 

Četrta industrijska revolucija s seboj prinaša nova etična vprašanja, zato je ključnega pomena, da si nanje znamo odgovoriti. Več o etičnem ravnanju v informacijski dobi lahko izveste v današnji infografiki.