Delo oseb z duševnimi motnjami: metoda IPS

Photo by Edmond Dantu00e8s on Pexels.com

Pomemben del zdravljenja pri osebah s hujšimi duševnimi motnjami je ravno delo in zaposlitev. Posamezniki namreč poročajo o pomembnih koristih, ki jih ima zaposlitev v procesu zdravljenja, prav tako pa igra osrednjo vlogo v njihovem življenju in identiteti.


Avtorica: Nina Strelec

Metoda individualne namestitve in podpore (Individual placement and support method – IPS metoda) je metoda, ki se uporablja kot podpora pri svetovanju, predvsem na področju zaposlovanja oseb z duševnimi boleznimi na tekmovalnem trgu dela. Namenjena je poviševanju frekvenci zaposlenosti med osebami z resnimi duševnimi težavami. Osebe namestijo v klasična delovna okolja, kjer se jim nudi intenzivni trening in izobraževanje ter podpora (Kinoshita idr., 2013).

Raziskave kažejo, da je IPS metoda najučinkovitejša pri vključevanju oseb s težavami v duševnem zdravju in težavami z odvisnostjo na konkurenčni trg dela. Zaradi njene učinkovitosti pa se je razširila tudi na ostale populacije. Tako se ne uporablja zgolj med osebami s težavami v duševnem zdravju, ampak tudi drugimi skupinami – migranti, osebe s kroničnimi boleznimi, begunci, osebami, ki niso dokončale šolanja itn. Uporabnik svetovanja po IPS metodi je lahko praktično vsak, ki si želi dodatnega svetovanja in je pripravljen delati (LUP, 2021).   

IPS metoda se osredotoča na naslednja, glavna načela (Drake idr., 2012 v Bonfils idr., 2017; Kibreab in Browne, 2021; LUP, 2021):

  1. ničelna toleranca do izključevanja, 
  2. konkurenčnost in zaposlovanje, 
  3. celostna storitev, 
  4. hitro iskanje zaposlitve, 
  5. upoštevanje želja delavca/ uporabnika, 
  6. sistematično zaposlovanje, 
  7. individualno svetovanje, 
  8. časovno neomejena podpora. 
Izjemno pomembno je, da metoda sloni na osmih načelih, ki se jih mora skozi obravnavo nujno upoštevati pri svojem delu (LUP, 2021). Vir (Pixels.com)

Omejitve uporabe metode

Metodo je težko uporabiti po nekih fiksnih korakih. V vsaki državi, kjer se metoda uporablja imajo drugačne pogoje za zaposlovanje oseb z duševnimi težavami ali drugimi ovirami, drugačen trg dela itn. Če pogledamo npr. Norveško ali Nizozemsko, imata ti dve državi dobro socialno varnost in nizko brezposelnost, med tem ko imata Španija in Italija višjo brezposelnost in slabšo socialno varnost. To pa potem predstavlja drugačne izzive. Težava lahko nastane tudi, če politika in organizacije v državi ne potrdijo in podprejo IPS metode, saj potem ni priložnosti za učinkovito uporabo – npr. v Španiji se je pojavil problem, da so lahko vpeljali samo začasna dela (kar je bilo edino možno glede na razmere v državi), kar pa seveda ne predstavlja dolgotrajne rešitve (Becker in Bond, 2020). Najbolj učinkovito bi bilo vzpostaviti uporabo IPS metode na državni ravni, ali pa vsaj omogočiti projekte, ki nimajo določenega časa financiranja. 


Več o IPS metodi, njeni uporabnosti, pomanjkljivostih ter poteku izvedbe lahko najdete v seminarski nalogi.

Literatura

Becker, D. R. in Bond, G. R. (2020). Commentary on special issue on individual placement and support (IPS) international. Psychiatric rehabilitation journal43(1), 79.

Bonfils, I.S., Hansen, H., Dalum, H.S. in Eplov, L.F. (2017). Implementation of the individual placement and support approach – facilitators and barriers. Scandinavian Journal of Disability Research, 19(4), 318–333. 

Dunn, E. C., Wewiorski, N. J. in Rogers, E. S. (2008). The meaning and importance of employment to people in recovery from serious mental illness: results of a qualitative study. Psychiatric Rehabilitation Journal32(1), 59.

Drake, R. E. (2020). Introduction to the special issue on Individual Placement and Support (IPS) International. Psychiatric Rehabilitation Journal43(1), 1.

De Greef, V. (2020). Analysis of barriers and facilitators of existing programs in Belgium for the purpose of implementing individual placement and support (IPS). Psychiatric Rehabilitation Journal43(1), 18.

Kibreab, R. in Browne, C. (2021). IPS Presentation: Individual Placement & Supposrt, Returnig to work after a mental health crisis. https://www.som.org.uk/sites/som.org.uk/files/IPS%20presentation%20-%20Royal%20College%20of%20Psychiatrists%20-%2015%20Jan%202021.pdf 

Kinoshita, Y., Furukawa, T. A., Kinoshita, K., Honyashiki, M., Omori, I. M., Marshall, M., … in Kingdon, D. (2013). Supported employment for adults with severe mental illness. Cochrane Database of Systematic Reviews, (9). doi: https://doi.org/10.1002/14651858.CD008297.pub2 

Ljudska Univerza Ptuj, (2021). 

Melleney, L. in Kendall, T. (2020). Individual Placement and Support (IPS) in England. Psychiatric Rehabilitation Journal43(1), 76.

National Institute for Health and Care Excellence. (2015). NICE guidance: Psychosis and schizophrenia in adults. https://www.nice.org.uk/guidance/qs80/chapter/Quality-statement-5-Supported-employment-programmes 

Royal College of Psychiatrists. (2008). Mental health and work. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/212266/hwwb-mental-health-and-work.pdf 

Sveinsdottir, V., Lie, S. A., Bond, G. R., Eriksen, H. R., Tveito, T. H., Grasdal, A. in Reme, S. E. (2019). Individual placement and support for young adults at risk of early work disability (the SEED trial). A randomized controlled trial. Scandinavian Journal of Work and Environmental Health, 46(1), 50 – 59. doi: 10.5271/sjweh.3837