PRIROČNIK: Smernice za učinkovito komunikacijo v organizaciji

Priročnik Smernice za učinkovito komunikacijo v organizacijah (Vir: Anja Ašič, Jerca Bergant, Maša Lebar in Taja Vidonja).

Komunikacija med zaposlenimi je interaktiven in dinamičen proces, učinkovitost procesa komunikacije pa je odgovornost prav vseh vključenih udeležencev. Študentke 2. letnika psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani so na podlagi raziskave (o izsledkih katere vam več razkrijemo kmalu) pripravile priročnik z naslovom Smernice za učinkovito komunikacijo v organizaciji.


Avtorice: Anja Ašič, Jerca Bergant, Maša Lebar in Taja Vidonja

V raziskavi so sodelovali zaposleni iz več slovenskih organizacij, od katerih ima vsaka svoj način delovanja, značilno organizacijsko kulturo in edinstveno klimo. Avtorice so želele oblikovati enotne in splošne smernice, ki bi koristile zaposlenim, ne glede na to, iz katere organizacije prihajajo. Namenjene so zgolj kot vodilo, vsaka organizacija pa jih lahko uporablja in prilagaja glede na značilnosti organizacije in lastnosti dela.

V priponki, v kateri se nahaja priročnik, boste našli zanimiva poglavja o:

  • empatični komunikaciji,
  • aktivnem poslušanju,
  • ohranjanju dvosmerne komunikacije,
  • usklajevanju sporočil z neverbalno komunikacijo,
  • jasnosti in izčrpnosti,
  • podajanju izčrpnih informacij,
  • itd.