6 načinov za spodbujanje učenja na delovnem mestu

6 načinov za spodbujanje učenja na delovnem mestu (Vir: Pexels.com)

Učenje novih znanj in veščin v vseh življenjskih obdobjih je dandanes skoraj neizogibno, saj živimo v svetu inovacij, digitalizacije in avtomatizacije. V organizacijah so prisotne nenehne spremembe in optimizacije, katerim se morajo prilagoditi tudi zaposleni. Zaradi tega je pomembno, da se zaposleni zavedajo pomena učenja ter da znajo nova znanja uporabiti tudi v praksi. Če želite v vaši organizaciji spodbuditi željo zaposlenih po usvajanju novih znanj, sem za vas pripravila 6 enostavnih napotkov, ki vam bodo pomagali pri grajenju kulture izobraževanja.


Avtorica: Špela Dukić

Ifografika (Vir: Špela Dukić)

Vir

Spar, B., Dye, C., Lefkowitz, R. in Pate D. (2018). 2018 Workplace Learning Report. linkedin-learning-workplace-learning-report-2018.pdf