Trendi izobraževanja zaposlenih v 2022

 V času koronavirusa so se naše vrednote močno prevetrile, saj na drugačen način dojemamo življenje, delo, prosti čas in fleksibilnost, zaradi česar je potrebno v organizacijah nujno vzpostaviti nov sistem vrednot in kulture. Tu ima ključno vlogo kadrovska služba, ki mora biti gonilo sprememb. Pri načrtovanju dela z zaposlenimi z namenom doseganja njihovega največjega možnega potenciala si lahko pomagate s tremi sodobnimi trendi na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih, ki jih avtorice predstavijo v videu.


Avtorice: Špela Dukić, Hana Markočič in Hana Svetin

Izobraževanje in razvoj zaposlenih predstavlja pomemben del kadrovske službe, saj ne vpliva pozitivno le na zaposlene, temveč tudi na uspeh celotne organizacije. V videu predstavimo tri sodobne trende na področju učenja in razvoja zaposlenih:

1) Nadgrajevanje znanja in prekvalifikacija. Zanje in veščine kot mišica, ki jo lahko krepimo in tako postajamo vse bolj suvereni, kompetentni in samozavestni. V videu predstavimo ključna vprašanja, s katerimi si lahko pomagate pri oblikovanju strategijo za nadgrajevanje znanj in pridobivanje novih veščin zaposlenih.

2) Krepitev mehkih veščin zaposlenih.  Za razliko od obvladovanja specifičnih digitalnih veščin, katerim rok trajanja poteče v povprečju po petih letih, so veščine pogajanja, komunikacije, dobrega vodenja in iskanja kreativnih rešitev nenehno zaželene. Ste vedeli, da so vodje, ki imajo priložnost učenja in razvoja na delovnem mestu, kar 3,5-krat bolj zadovoljne in zagnane, imajo pa tudi 3,3-krat večjo verjetnost, da še vsaj dve leti ostanejo v isti organizaciji? 

3) Skrb za duševno zdravje. Trendi se premikajo v smeri vse pogostejšega organiziranja seminarjev o ozaveščanju virov podpore in pomoči v primeru stiske zaposlenega ter rednega obveščanja zaposlenih, da je podpora na voljo. V Sloveniji se je kot izredno učinkovito izkazalo zaposlovanje psihologov v organizaciji, ki kadru nudijo možnosti svetovanja v času delovnika.

Upamo, da vam bodo predstavljeni trije trendi pomagali pri oblikovanju uspešne strategije upravljanja z zaposlenimi. Vabimo vas, da po ogledu videa vaše mnenje podelite z nami v komentarjih!