Metoda sestankov »ena na ena«:uporabnost, zaznave in zadovoljstvo zaposlenih in vodij

Photo by Christina Morillo on Pexels.com

Organizacije vse pogosteje pozornost usmerjajo na razvoj zaposlenih in gradnji boljših odnosov med sodelavci. Ena najnovejših metod, ki jo pretežno izvajajo visokotehnološke organizacije, so redni sestanki »ena na ena«. Ti potekajo med zaposlenim in vodjo ter tako omogočajo, da se med njima razvijajo zaupanje in viša psihološko varnost v delovnem okolju. V svoji magistrski nalogi avtorica preverja uporabnost metode, zaznave in zadovoljstvo zaposlenih in vodij.


Avtorica: Ajda Makar

Sestanke »ena na ena« sem preučevala v sedmih delovnih organizacijah v Sloveniji, kjer ti še nikoli niso bili preučevani, pri tem me je zanimala njihova uporabna vrednost, zaznave, pomembnost in zadovoljstvo vodij in zaposlenih. Podatke sem zbirala preko intervjujev z osebami iz organizacij, ki metodo izvajajo in s fokusnimi skupinami za vodje in zaposlene. Podatke sem zbirala s kvalitativnimi in kvantitativnimi metodami. Ugotovila sem, da tako zaposleni kot vodje prepoznavajo prednosti metode, pri čemer pa so opozorili tudi na določene pomanjkljivosti in zanje navedli predloge izboljšav. Vodje metodi pripisujejo višjo pomembnost od zaposlenih, medtem ko so zaposleni z metodo bolj zadovoljni kot vodje. Vodje so poročale, da metoda razvija predvsem njihove komunikacijske veščine, tako pri vodjah kot zaposlenih pa razvija tudi kompetenco samorefleksije. Zaznave metode so bile v vseh skupinah pretežno pozitivne, pri čemer so ne vsi udeleženci, ne glede na različno valenco njihovih začetnih vtisov (negativni, nevtralni in pozitivni) po nekaj tednih uporabe metode to zaznavali kot pozitivno in koristno. S to študijo želim opisati vsebino in način izvedbe metode, prikazati njene učinke in dodano vrednost, ki jo prinaša organizacijam.

Več o izsledkih avtoričine magistrske naloge: