Agilnost – nujna lastnost vsake vodje v globalnem svetu

Photo by Anna Nekrashevich on Pexels.com

Zaradi globalizacije in tehnološkega napredka, so se v organizacijah pojavile nenehne spremembe v delovnih okoljih. Le-te od organizacij in od vodij zahtevajo, da so agilne. O agilnih organizacijah smo že pisali, tokrat pa se posvečamo agilnemu vodenju.


Avtorji: Špela Bednjanič, Urban Juhart in Lara Jereb

Kaj je agilnost in zakaj je pomembna?

Agilnost je sposobnost vodje, da se hitro odziva na spremembe v dinamičnem poslovnem okolju. Gre za ključno lastnost, ki organizacijam omogoča, da ostanejo konkurenčne, saj le tako lahko obvladajo nove zahteve trga in opolnomočijo ekipe, da hitro sprejemajo odločitve.

Kakšen je agilni vodja?

Agilni vodja je usmerjen k deljenju znanja, iskanju in oblikovanju kompromisov. Sprejema nepredvidljivost sprememb ter zaposlenih ne nadzoruje, temveč jih vodi in jim nudi mentorstvo. Osredotoča se na potrebe in cilje posameznika ter se poslužuje skupnega reševanja problemov.

Kakšne so prednosti agilnosti?

Prednosti tovrstnega pristopa so, da se zaposleni počutijo bolj cenjene, njihova produktivnost se zviša, izboljša se kakovost produktov, posledično so projekti zaključeni hitreje. Dodatno se zmanjša prisotnost mikrovodenja, poveča se transparentnost znotraj ekipe, komunikacija med člani ekipe je izboljšana.

Celoten video študentov si lahko ogledate na spodnji povezavi. https://www.youtube.com/watch?v=P90x83rcgxI&list=PL4k9GTu4cku1aHo4or8PJeb8v52Zl1guE&index=23