Kar naj telefon zvoni, sem že doma: dosegljivost izven delovnega časa

Razvoj IKT nam omogoča, da smo stalno povezani s svetom. Sliši se odlično, kajne? Danes je skoraj samoumevno, da imamo telefon vedno pri sebi – tako med delovnim časom kot v prostem času. Pa to pomeni, da smo tudi vedno dosegljivi? Kolikokrat se vam zgodi, da vas iz službe kličejo po tem, ko ste že odšli domov? V današnji objavi si lahko preberete več o dosegljivosti izven delovnega časa.


Avtorica: Lea Štravs

Kaj se zgodi, ko dobim zaposlitev?

Med drugim se zgodi naslednje: Ko delodajalec nekoga zaposli, s tem “kupi” tudi del delavčeve razpoložljivosti in odloča, kam zaposleni usmerja delovno vedenje v okviru določenega delovnega časa. Problem pa nastane, ko razpoložljivost začne posegati v delavčev prosti čas.

Delodajalec s kontaktiranjem zaposlenega izven delovnega časa zmoti naravne biološke in socialne ritme človeka. S tem se pri zaposlenem poveča tveganje za zdravstvene težave. Zmoti se tudi ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem, kar je sicer zelo prisotno pri delavcih, ki delajo v izmenah ali pa imajo neobičajne delovne ure.

Avtorji v študijah ugotavljajo, da že samo možnost za delo izven rednega delovnega časa in lokacij povzroči večje delovne obremenitve in daljši delovni čas zaposlenih. S tem, ko delodajalec od zaposlenega zahteva vedno večjo razpoložljivost, lahko zaznamo manj kazalnikov dobrega počutja (npr. zdravje, občutek varnosti, sprejetosti, motivacija) in nedelovnih aktivnosti – tudi v primeru, da do vzpostavitve stika (npr. klica ali e-maila) sploh ne pride.

V preteklih objavah smo že načeli tematiko dosegljivosti izven delovnega časa:

tokrat pa bistvene ugotovitve predstavljamo v obliki infografike.

Literatura

Arlinghaus, A. in Nachreiner, F. (2013). When work calls – associations between being contacted outside of regular working hours for work-related matters and health. Chronobiology International, 30(9), 1197–1202. https://doi.org/10.3109/07420528.2013.800089 

Dettmers, J., Vahle-Hinz, T., Bamberg, E., Friedrich, N. in Keller, M. (2016). Extended work availability and its relation with start-of-day mood and cortisol. Journal of Occupational Health Psychology, 21(1), 105–118. https://doi.org/10.1037/a0039602

Mellner, C. (2016). After-hours availability expectations, work-related smartphone use during leisure, and psychological detachment: The moderating role of boundary control. International Journal of Workplace Health Management, 9(2), 146–164. https://doi.org/10.1108/IJWHM-07-2015-0050 

Vrbančič, K. (2022). Dosegljivost zaposlenih: med teorijo in prakso [Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo]. Repozitorij UL. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=136087