Zakaj je generacija Y nesrečna?

Tim Urban v svojem prispevku poda zanimivo razlago zakaj je generacija Y nesrečna. V njegovem prispevku si lahko preberete razloge, zakaj je do tega prišlo. Na zanimiv, nazoren in humoren način pa so prikazane medgeneracijske razlike v pričakovanjih glede kariere. Priporočamo branje vsem pripadnikom generacije Y ter vsem, ki se z njimi srečujejo na delovnem mestu.

Spoznajte Lucijo.

brown-hair-clipart-brown-girl-md

Lucija je pripadnica generacije Y. V generacijo Y uvrščamo posameznike, ki so rojeni med leti 1970 ter 2000. Poleg tega je Lucija del »yuppie« kulture*. Urban (2014) jih imenuje »Gen Y Protagonists & Special Yuppies«, ali na kratko GYPSY. Gre za posebno skupino predstavnikov yuppie kulture, za katero je značilen občutek, da igrajo glavno vlogo v vsaki zgodbi.

Lucy je nesrečna.

Da razložimo zakaj, je potrebno najprej pojasniti, zakaj je nekdo srečen ali nesrečen. Gre za enostavno formulo: SREČA = REALNOST – PRIČAKOVANJA. Kadar je realnost nekoga boljša od pričakovane, je posameznik srečen. Kadar realnost postane slabša od pričakovane, pa je posameznik nesrečen.

Da v razlago vnesemo kontekst, moramo vključiti Lucijine starše. Njeni starši so pripadniki Baby boom generacije in so trenutno stari okrog 50 let.

parents

Vzgojili so jih Lucijini stari starši, ki so pripadniki generacije, ki je odraščala v obdobju velike depresije in se borila v 2. svetovni vojni.

grandparents

Lucijini stari starši so bili obsedeni z ekonomsko varnostjo in so usmerjali svoje otroke v gradnjo praktične in varne kariere. Med odraščanjem so si Lucijini starši tako oblikovali vizijo uspešne in stabilne kariere. Učili so jih, da jih pri tem nihče ne more ustaviti, če v to vložijo veliko truda.

Ko so Lucijini starši zaključili z izobraževanjem so začeli graditi svojo kariero. V 70ih, 80ih in 90ih letih je svet vstopil v čas gospodarske blaginje. Lucijinim staršem je v tem obdobju uspelo več, kot so sami pričakovali. To jim je dalo občutek zadovoljstva in optimizma.

Ker so imeli Lucijini starši bolj pozitivno življenjsko izkušnjo kot njihovi starši, so svoje otroke vzgajali v duhu optimizma in neizmernih možnosti. Baby boom generacija je svoje otoke (generacija Y) vzgojila v prepričanju, da lahko postanejo karkoli želijo in jim tako v psiho vgradila posebno identiteto protagonistov.

Posledica tega je bila, da imajo GYPSYji neizmerno visoke cilje o svoji karieri, ki so še višji od ciljev pripadnikov baby boom generacije.

To nas vodi k prvemu dejstvu o GYPSY-jih: GYPSYji so NEIZMERNO AMBICIOZNI.

GYPSY zahteva od svoje kariere več kot le blaginjo in varnost – to zanje ni dovolj izjemno in edinstveno. Medtem ko so pripadniki Baby boom generacije želeli živeti Ameriške sanje, GYPSYji želijo živeti svoje sanje.

Newport ugotavlja, da se je raba fraze »follow your passion« (sledi svoji strasti, sanjam) pojavila šele v zadnjih 20 letih. Medtem je upadla pogostost rabe fraze varna kariera in nadomestila jo je fraza izpolnjujoča kariera (»a fulfilling career«).

Da bo jasno, GYPSYji želijo ekonomsko blaginjo v enaki meri kot njihovi starši. Poleg tega pa želijo, da bi bila njihova kariera izpopolnjujoča na način, kot njihovi starši niso pričakovali.

Poleg tega, da so karierni cilji generacije Y veliko bolj izjemni in ambiciozni, so v otroštvu dobili drugo sporočilo: »Si nekaj posebnega!«.

To nas vodi k drugemu dejstvu o GYPSYjih: GYPSYji so blodnjavi.

Tako imajo GYPSYji poleg visokih kariernih ciljev predstavo, da jim je usojeno nekaj več, nekaj boljšega. Lucijini starši so pričakovali, da bodo dolga leta trdega dela vodila k odlični karieri. Lucija pričakuje odlično kariero samo po sebi zaradi svoje izjemnosti. Na žalost pa je  odlično kariero težko doseči in ni dana samo po sebi.

Paul Harvey, profesor na Univerzi v  New Hampshire in GYPSY strokovnjak, ugotavlja, da imajo pripadniki generacije Y nerealistična pričakovanja in visok odpor do sprejemanja negativne povratne informacije, ter napihnjen pogled nase. Velik vir nezadovoljstva ljudi z visokim občutkom upravičenosti so neizpolnjena pričakovanja. Čutijo se upravičeni do določene ravni spoštovanja in nagrad, ki pa niso skladne z njihovimi sposobnostmi in ravnjo napora, zato tega spoštovanja in nagrad ne dobijo.

Za tiste, ki zaposlujejo pripadnike generacije Y, Harvey predlaga, da jim na intervjuju postavijo dve vprašanji: Ali menite, da ste na splošno boljši od svojih sodelavcev/sošolcev. Če da, zakaj?  Če kandidat na prvo vprašanje odgovori z da, a ima težave z odgovorom na drugo vprašanje, sklepamo, da ima težave z občutkom upravičenosti. To je zato, ker zaznava upravičenosti pogosto temelji na neutemeljenih občutkih večvrednosti. To se povezuje z njihovo vzgojo, da so posebni, vendar pogosto nimajo nobene prave utemeljitve za to prepričanje.

Lucija je zato nezadovoljna. Njena visoka pričakovanja so posledica ekstremne ambicioznosti ter arogance, ki izhaja iz blodnjavosti o svoji večvrednosti. Njena realnost ni nič v primerjavi s pričakovanji. Rezultat formule realnost – pričakovanja je torej negativen, in Lucija je nesrečna.

Poleg vsega tega pa lahko navedemo še eno dejstvo o generaciji Y: GYPSYji so izpostavljeni posmehu.

Nekateri sošolci Lucijinih staršev so v svoji karieri dosegli več kot oni sami. Vendar jih na to ni opominjal nihče in morda tega sploh ne vedo. Lucija pa je izpostavljena družabnim omrežjem (npr. Facebook), kjer: A) je jasno zapisano, kaj kdo počne, B) večina ljudi se prikazuje v boljši luči in C) tisti z uspešno kariero to najbolj razglašajo, medtem ko manj uspešni tega ne objavljajo. To daje Luciji (neupravičen) občutek, kot da gre vsem bolje od nje, kar prispeva k njeni nesrečnosti.

Zato je Lucija nesrečna, ali vsaj do neke mere doživlja občutke razočaranja ali manjvrednosti. Najverjetneje je začela kariero povsem dobro, ampak je kljub temu razočarana.

Nasveti za generacijo y:

  • Ostanite divje ambiciozni. Današnji svet je poln priložnosti za ambiciozne ljudi. Smer je morda nejasna, vendar se bo izšlo – samo sledite toku.
  • Nehajte misliti, da ste nekaj posebnega. Dejstvo je, da trenutno niste posebni. Ste popolnoma neizkušene mlade osebe, ki trenutno nimte veliko za ponuditi. S trdim delom lahko postanete posebni.
  • Ignorirajte ostale. Zdi se, da gre drugim bolje od vas, vendar ni vedno tako. Resnica je, da so drugi prav tako kot vi neodločni, polni dvomov vase in frustrirani. Če se boste ukvarjali s sabo, ne boste imeli razloga za zavidanje drugim.

Za boljše razumevanje generacije Y si oglejte naslednji video:

*Yuppie: Dobro plačani mladi strokovnjaki srednjega razreda, ki so zaposleni v mestu živijo razkošno življenje.

Več o tem si lahko preberete tukaj:

Urban, T. (2014). Why generation Y Yuppies are unhappy. Sneto 7.1. 2014 s strani: http://waitbutwhy.com/2013/09/why-generation-y-yuppies-are-unhappy.html?doing_wp_cron=1416419590.3721599578857421875000

Povezave za tiste, ki želite izvedeti več o tem:

Več o značilnosti različnih generacij ter izzivih, ki jih te razlike predstavljajo za vodilno osebje, si lahko preberete tukaj.

V diplomskem delu Zdenke Kres z naslovom Doživljanje stresa na delovnem mestu in medgeneracijske razlike si lahko preberete, kateri dejavniki stresa na delovnem mestu predstavljajo močnejše stresorje za posamezno generacijo, ter razlike v spoprijemanju s stresom pri različnih generacijah.

Tina Zakrajšek