Svetovni dan brezdomcev – njihovi izzivi in ovire na trgu dela

Danes, 10. 10. 2017, obeležujemo sedmi mednarodni dan brezdomcev. Gre za problematiko, ki v Sloveniji dobiva vse večjo veljavo, saj se število brezdomcev vztrajno povečuje – letos naj bi bilo pri nas že 2760 brezdomcev in brezdomk. Pogosto so razlogi za brezdomstvo neurejene družinske razmere, revščina, duševne težave, nasilje in odvisnosti (Lozej, 2017).

V prihajajoči knjigi Ranljive skupine na trgu dela – Psihološki pogled na izzive in priložnosti (Boštjančič in Žagar Rupar, v tisku) smo se avtorji posvetili različnim ranljivim skupinam in poskušali čim bolj osvetliti probleme, s katerimi se srečujejo na področju zaposlovanja. Ena izmed predstavljenih skupin so tudi brezdomci, ki so jih predstavili  Lina Berlot, Blažka Plahutnik Baloh in Aleksandar Jerinić.

V svojem poglavju avtorji predstavljajo poglede brezdomcev in brezdomk na zaposlitveno področje (kakšna je njihova zaposlitvena zgodovina, kakšno je njihovo trenutno stanje glede na iskanje in pridobivanje zaposlitve in kateri dejavniki jim otežujejo iskanje zaposlitve). Avtorji dobesedno navajajo izjave udeležencev, ki dajejo dodano vrednost raziskovanju na tem področju, in ponudijo bogat vpogled v razmišljanje ter dojemanje zaposlitvenega procesa pri brezdomcih.

Avtorji poglavje zaključijo z nasveti, kako brezdomcem odpreti trg dela in jih podpreti pri vključevanju nanj.

  • Menimo, da bi bilo za učinkovitejše zaposlovanje brezdomcev potrebno več pomoči namenjati njihovi psihološki, fizični, socialni in poklicni rehabilitaciji. Slednje lahko dosežemo preko psihosocialne pomoči, pomoči pri iskanju ustrezne namestitve, urejanju finančnih težav in pomoči pri ponovnem vzpostavljanju socialnih mrež.
  • Za lažjo poklicno rehabilitacijo je posameznikom treba omogočiti obiskovanje tečajev, na katerih lahko posodabljajo svoja znanja in se opolnomočijo na področju računalniške pismenosti. Za opolnomočenje bi bilo posameznikom in posameznicam treba ponuditi brezplačno psihološko svetovanje, s katerim bi lahko odpravili ali olajšali nekatere težave, ki so pogosto vzrok za njihovo brezposelnost (npr. odvisnost od alkohola in drog, različne oblike duševnih motenj …).
  • Nekateri brezdomci menijo, da so njihova znanja zastarela, zato bi jih morali vključevati v programe, ki bi jim omogočali osveževanje znanja in s tem večjo konkurenčnost ostali populaciji pri iskanju zaposlitve. Ker se številni še nikoli niso srečali s selekcijskim postopkom v okviru zaposlovanja, bi lahko začetne ovire nepoznavanja procesa odpravili s poskusnimi/simulacijskimi selekcijskimi intervjuji in svetovanjem glede pisanja življenjepisov ter odgovorov na vprašanja v intervjuju (Berlot, Plahutnik Baloh, Jerinić, v tisku, str. 137).

 

Literatura

Lozej, M. (2017). Po nekaterih ocenah je v Sloveniji med 3.000 in 6.700 brezdomcev. Sneto z naslova http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6991