Vloga osebnostnih značilnosti pri zaupanju med slovenskimi in ruskimi poslovnimi partnerji

Sodobno okolje, ki ga označujejo globalna ekonomija, povečana konkurenca, nove tehnologije in hiter razvoj izdelkov, prinaša mnoge spremembe, ki so pomembna podlaga za rast in razvoj številnih podjetij. Brez prilagoditve na te dejavnike bi bila podjetja obsojena na stagnacijo in posledično postopen propad.

Ljudje iz različnih držav in kultur, na osnovi sodobnih trendov sprememb in širjenja poslovanja na tuje trge, vse pogosteje prihajajo v stik in med seboj sodelujejo. Tri glavne komponente, ki vplivajo na oblikovanje tesnih sodelovalnih odnosov, so zanesljivost, psihološka kompatibilnost in zaupanje. Tako zaupanje prevzema eno ključnih vlog v sodobnih organizacijah, saj postaja pomemben mehanizem, zaradi katerega prihaja do učinkovitejšega sodelovanja v poslovnih odnosih in v odnosih med različnimi organizacijami. Na gradnjo poslovnih odnosov poleg zaupanja vplivajo tudi drugi različni dejavniki. Med njimi poznamo objektivne (npr. industrija, dejavnost podjetja, gospodarska situacija itd.) in številne subjektivne dejavnike (zaznava druge osebe, kulturna inteligentnost, zaupanje itd.). Eden najpomembnejših subjektivnih dejavnikov je tudi osebnost, saj lahko vpliva na komunikacijo v odnosu, zaupljivost, pripravljenost tvegati idr.

Psihologinja Viktorija Smole je v svojem magistrskem delu ugotavljala, ali med slovenskimi in ruskimi poslovnimi partnerji prihaja do razlik v stopnji zaupanja in kateri osebnostni dejavniki prispevajo k razlikam. Izkazalo se je, da med slovenskimi in ruskimi managerji v splošnem ne prihaja do pomembnih razlik v zaupanju. Pomembna pa je razlika pri dimenziji držanja obljub, kjer Rusi v manjši meri zaupajo slovenskim poslovnim partnerjem, da bodo ti izpolnili dane obljube. Podobne so tudi ugotovitve glede spola, saj razlike niso statistično značilne, vendar vseeno ženske zaupajo v nekoliko večji meri kot moški. Analiziranje povezanosti zaupanja in osebnosti je pokazala, da so iskrenost – ponižnost, ekstravertnost in vestnost pomembni napovedniki zaupanja.

Vabimo vas k branju celotne magistrske naloge, kjer avtorica podrobno opisuje kulturne razlike v zaupanju glede na  osebnostne lastnosti poslovnih partnerjev.