Emocionalna inteligentnost in osebnost vodje

Infografiki: Tjaša Hauptman in Daša Jehart

Izbor vodje tima za delovno organizacijo predstavlja ključno odločitev, ki vpliva na celoten uspeh podjetja. Vodje so namreč tiste, ki uspejo motivirati in usmerjati ljudi k uresničevanju zastavljenih ciljev, spodbujajo harmonične medosebne odnose, pomagajo dosegati vizijo podjetja ter prispevajo k rasti in napredku.

Spodnji infografiki predstavljata primerjavo med introvertnimi in ekstravertnimi vodjami in pomen emocionalne inteligentnosti za delovno mesto vodje.

Na naši spletni strani si lahko preberete tudi o tem kako biti uspešen vodja, kaj so kontra vodje, ali se lahko vodstvenih sposobnosti naučimo, o povezavi med narcisizmom in vodenjem ter še mnogo več.