Stanje in mnenje o izobraževanju starejših zaposlenih v Sloveniji

Vas je kdaj zanimalo, ali se starejšim zaposlenim zdi, da jim delodajalec nudi dovolj izobraževanj na delovnem mestu? Se sploh želijo udeleževati izobraževanj na delovnem mestu? Se jim zdijo uporabna?

Delež starejših zaposlenih raste, zato so nujna izobraževanja za pridobitev znanja, strategij in kompetenc za kakovostno opravljanje svojega dela. Pomembno je, da so izobraževanja primerna – dovolj zahtevna, udeleženci imajo interes zanje, znanja, ki jih z izobraževanjem pridobijo, pa se jim zdijo uporabna.

V raziskavi z naslovom Starejši zaposleni o stanju izobraževanja starejših zaposlenih na delovnem mestu v Sloveniji je bilo vključenih 69 zaposlenih. Ugotovitve kažejo, da se starejši zaposleni večinoma udeležujejo dodatnih izobraževanj, povezanih s pridobivanjem strokovnih znanj, pri delavnicah mehkih veščin pa je udeležba manjša. Večina vprašanih meni, da je dodatno izobraževanje pomembno.

Pomembno se je zavedati, da pozitiven odnos starejših zaposlenih do izobraževanja v kombinaciji s proaktivnostjo delodajalcev lahko pripomore k večji vključenosti starejših zaposlenih v trg dela. Dodatna izobraževanja starejših zaposlenih imajo pozitiven vpliv tako na posameznika kot na organizacijo, zato je med njima potreben dialog in sodelovanje.

Več o raziskavi stanja izobraževanja starejših zaposlenih si lahko preberete v članku ali na spodnjem posterju (klik na sliko za povečavo).