Motiviranje delodajalcev k zaposlovanju starejših oseb

Staranje prebivalstva je eden izmed problemov današnjega sveta, ki s seboj prinaša specifične izzive na trgu dela. Nižji delež starejših zaposlenih pomeni nižjo stopnjo inovativnosti in pomanjkanje prenosa znanja, kar sta pomembna razloga za spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju starejših. V Sloveniji se s to problematiko do sedaj ni veliko ukvarjalo, avtorji pa so v svoji raziskavi želeli ugotoviti, kateri so tisti dejavniki, ki slovenske delodajalce najbolj motivirajo za zaposlovanje starejših oseb.

V raziskavo z naslovom Motiviranje delodajalcev k zaposlovanju starejših oseb je bilo vključenih 51 slovenskih delodajalcev. Ugotovitve kažejo, da udeleženci največjo zaznano pomembnost, pri motiviranju k zaposlovanju starejših, pripisujejo njihovi večji zanesljivosti, bolj razvitim komunikacijskim spretnostim in možnosti nudenja mentorstva mlajšim zaposlenim. Hitrejše opravljanje dela, zaposlitev na nizko kvalificirano delovno mesto in spodbuda politik zaposlovanja, pa so se izkazali kot najmanj pomembni dejavniki pri motivaciji k zaposlovanju starejših oseb.

Ugotovitve raziskave, ki lahko služijo tako drugim raziskovalcem, kadrovskim delavcem pri svetovanju starejšim iskalcem zaposlitve, kot tudi starejšim iskalcem zaposlitve, predstavljajo dobro podlago za oblikovanje intervenc za spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju starejših posameznikov. Delodajalci, ki zaposlijo starejše osebe, namreč bistveno pripomorejo k olajševanju ekonomskih pritiskov, ki jih starajoče se prebivalstvo ustvarja.

Več o raziskavi motiviranja delodajalcev k zaposlovanju starejših oseb si lahko preberete v članku ali na spodnjem posterju (klik na sliko za povečavo).

Če vas tematika zaposlovanja starejših posameznikov zanima, vas klik na to povezavo pripelje do ostalih prispevkov, ki so bili na to temo objavljeni na naši spletni strani.