Je selekcijski intervju preko videokamere dobra odločitev

O različnih vrstah intervjujev smo že pisali. O strukturiranem selekcijskem intervjuju lahko berete tukaj, ocenjevalni intervju pa predstavljamo v seminarski nalogi tukaj.

Avtorica: Eva Marija Polc


Kako bi se odzvali, če bi vam potencialni delodajalec predlagal, da selekcijski intervju izvedeta preko videokamere? Bi si oddahnili, ker ne bo tako vidno, da ste izjemno nervozni in se rahlo tresete, ali bi vam bilo žal, ker ne boste mogli uporabiti trikov telesne govorice, ki ste jih izpopolnili prav za takšne priložnosti? Če želite vedeti na kaj je potrebno biti še posebej pozoren pri takšni obliki intervjuja berite naprej. 

Neizbežno dejstvo je, da dandanes težko kaj narediš brez računalnika, v zadnjih mesecih pa je podobno začelo veljati tudi za kamero in mikrofon. Vse več iskanja in zaposlovanja kadrov se izvaja tudi v on line oblikah, čemur pritrjuje dejstvo, da smo v Sloveniji letos prvič imeli on line karierni sejem (o tem je bil objavljen tudi članek na tej strani do katerega lahko dostopate tukaj). Zato je v nadaljevanju predstavljeni članek zelo relevanten, saj se selekcijski intervjuji v on line obliki očitno širijo. 

Raziskava

Selekcijski intervjuji se vse pogosteje izvajajo preko kamere. To so prinesli razvoj tehnologije, razvoj in širitev mednarodnih organizacij, v zadnjem času pa tudi globalna pandemija. Basch, Malchers, Kurz, Krieger in Miller so zato preiskovali možne dejavnike, ki prispevajo k razlikam glede ocen uspešnosti sogovornikov pri intervjuju v živo v primerjavi z videokonferenčnimi intervjuji, pa tudi razlike v njihovem zaznavanju teh intervjujev. Raziskovalci so svoje hipoteze testirali skozi simulacijo selekcijskega intervjuja na 114 udeležencih. 

Odkritja glede ocenjevalcev

Iz strani ocenjevalca so raziskovalci ugotovili, da so bili kandidati v intervjujih v živo ocenjeni nižje, če so ocene temeljile na video posnetkih intervjuja. V nasprotju s tem v pogoju videokonference ni bila ugotovljena nobena pomembna razlika med ocenami intervjujev v živo in posnetimi intervjuji. Raziskovalci so ugotovili tudi, da je ocena zaznane kakovosti očesnega stika posrednik med načinom razgovora in oceno uspešnosti razgovora, kar poudarja vlogo neverbalnih znakov na ocene ocenjevalcev. Ravno ti v komunikaciji preko tehnologije predstavljajo problem, saj jih je preko kamere težje zaznati in tako je naša socialna širina okrnjena. 

Odkritja glede kandidatov

Raziskava je pokazala, da so kandidati v videokonferenčnih intervjujih v primerjavi z intervjuji v živo prejeli nižje ocene. Poleg tega so kandidati poročali o več pomislekih glede zasebnosti v zvezi z intervjuji na videokonferencah v primerjavi z intervjuji v živo, razumeli pa so jih kot bolj prilagodljive.

Raziskovalci so ugotovili tudi, da je v intervjujih preko videokonference težje upravljati z vtisi. Možni razlogi za to vključujejo časovne zamude, slabšo povratno informacijo, prisotnost lastne slike med komunikacijo in manjšo socialno širino, ko govorimo preko kamere. Kandidati niso le nižje zaznavali družbene prisotnosti med videokonferenčnimi intervjuji, temveč je socialna prisotnost vplivala tudi na vedenje upravljanja vtisov in navsezadnje na ocene uspešnosti. Kljub tehnološkemu napredku in relativno celovitemu prenosu različnih socialnih znakov, socialna prisotnost torej še vedno zaostaja, kadar se ne sporazumevamo v živo. Raziskovalci so ugotovili, da lahko manjkajoči fizični videz sogovornikovega partnerja predstavlja oviro potencialnemu prosilcu, da se predstavi v pozitivni luči, kar vodi do manj ugodnega dojemanja videokonferenčnih intervjujev. 

Glede na odkritja raziskovalcev sledi še nekaj praktičnih nasvetov, ki vam bodo pomagali, v primeru, da boste selekcijski intervju morali izvesti preko kamere.

Uporabni nasveti za delodajalce

  • Izogibajte se mešanju intervjujev v živo in preko videokonference saj v takšnem primeru kandidati ne bodo imeli enakih možnosti pokazati svoje kvalitete.
  • Ne spreglejte, da medij preko katerega izvajate intervju vpliva na možnosti kandidatov v izbirnem postopku.
  • Uporabljajte videokonferenčne sisteme z visoko ločljivostjo, ki omogočajo čim več neverbalne komunikacije.
  • Koristno bi bilo uvesti in uporabiti novejše sisteme za izboljšanje očesnega stika.
  • Če kandidatu razložite zakaj ste izbirali intervju preko kamere lahko to izboljša njegov odziv (kar bo pomagalo, če so kandidati nekoliko sumničavi do tehnologije).
  • Če razložite, da uporabljate tehnologijo za doseg večje fleksibilnosti, ima to lahko pozitivne učinke tudi na zaznano prožnost in organizacijsko privlačnost pri kandidatih za službo.

Uporabni nasveti za kandidate

  • Zavedajte se potencialnih omejitev videokonferenčnih intervjujev.
  • Če imate možnost izbire, izberite intervju v živo, ker ta izboljšuje vaše možnosti za ponudbo službe.
  • Če pa morate opraviti intervju preko videokonference, poskusite vzpostaviti očesni stik tako, da ne gledate na zaslon, temveč v kamero, da dobi intervjuvar občutek stika z očmi.

O AVTORICI

Eva Marija Polc je študentka magistrskega študija psihologije. Še posebej se zanima za področje kadrovske psihologije. V prostem času svoja obzorja rada širi z branjem knjig in učenjem novih jezikov.

VIRI IN LITERATURA

Basch, J.M., Melchers, K.G., Kurz, A., Krieger M. in Miller L. (2020). It Takes More Than a Good Camera: Which Factors Contribute to Differences Between Face-to-Face Interviews and Videoconference Interviews Regarding Performance Ratings and Interviewee Perceptions?. Journal of Business and Psychology. doi:10.1007/s10869-020-09714-3 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-020-09714-3