Ocenjevalni intervju

Ocenjevalni intervju (ang. performance appraisal) je metoda, pri kateri sodelujeta vodja in zaposleni. Ponuja možnost, da se zaposleni redno in na formalen način z vodjo pogovori o svojem položaju, o možnosti sprememb in razvoju kariere. Ocenjevalni intervju je tudi eden od sestavnih delov učinkovite povratne informacije v organizacijah in se izvaja redno – letno, polletno ali na četrtletje.

Zaposleni na razgovoru dobi informacije o svoji delovni učinkovitosti in pričakovanjih vodje, pri čemer ima možnost razložiti tudi svoj pogled na podano oceno. Več o načinu uporabe metode ocenjevalnega intervjuja si lahko preberete v seminarski nalogi Petre Krašovec.