Vpliv vseživljenjskega učenja na zmanjšanje kognitivnega upada pri starejših zaposlenih

Vpliv vseživljenjskega učenja na zmanjšanje kognitivnega upada pri starejših zaposlenih. (Vir: Unsplash)

Danes vse večji problem predstavljajo demenca, Alzheimerjeva bolezen in druge težave, s katerimi se soočajo starejši in jim otežujejo življenje ter nižajo blagostanje. Vseživljenjsko učenje predstavlja okno, kako zmanjšati kognitivni upad pri posameznikih. O učinkih implicitnih starostnih stereotipov na zaposljivost starejših ter o tem, kako spodbuditi zaposlovanje starejših, smo že pisali. V tokratnem prispevku pa si preberite infografiko o vseživljenjskem učenju in kognitivnem upadu.


Avtorica: Maja Vidačić

Infografika o vseživljenjskem učenju in kognitivnem upadu. (Vir: Maja Vidačić)

Še nekaj zanimivih virov na to temo:

Simone, P.M. in  Scuilli, M. (2006). Cognitive benefits of participation in lifelong learning institutes. LLI Review, 1, 44-51.

Baumgart, M., Snyder, H. M., Carrillo, M. C., Fazio, S., Kim, H. in Johns, H. (2015). Summary of the evidence on modifiable risk factors for cognitive decline and dementia: A population-based perspective. Alzheimer’s & Dementia, 11(6), 718–726.

Link, B. G., Wadsworth, M. E. J. in Richards, M. (2007). The continuing benefits of education: Adult education and midlife cognitive ability in the British 1946 birth cohort. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 62(6), S404–S414.