Spolna diskriminacija pri zaposlovanju

Photo by Alex Green on Pexels.com

Diskriminacija pomeni neenako obravnavo brez upravičenega razloga. Pojavlja se tudi pri zaposlovanju, kjer so osebe zaradi lastnih osebnih okoliščin prikrajšanje za enakopravno obravnavo. Tokrat je v ospredju spolna diskriminacija.


Avtorica: Urša Gombač