Negotovost glede zaposlitve pri starejših zaposlenih

Študentke magistrskega študija psihologije so raziskovale, kakšna je stopnja negotovosti glede zaposlitve pri starejših zaposlenih v slovenskih organizacijah, kateri dejavniki vplivajo na zaznano skrb ter s kakšnimi strategijami se spoprijemajo. Sodelovalo je 197 zaposlenih, starejših od 50 let, rezultati pa so pokazali, da se negotovost glede zaposlitve pomembno povezuje s socialno-ekonomskim statusom, obliko zaposlitve in zadovoljstvom s plačo. Kot najpomembnejše razloge za skrb so navajali občutek hitre nadomestljivosti, občutek, da njihovo znanje ni v koraku s časom, da v okolici ljudje iste generacije izgubljajo zaposlitev ter odpuščanje zaposlenih znotraj organizacije. Več o njihovih rezultatih in zaključkih pa si lahko ogledate na spodnjem posterju ali pa si preberete celoten članek.