Organizacijska socializacija mladih odraslih

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Organizacijska socializacija je proces, preko katerega novo zaposleni pridobijo potrebne veščine, vrednote, vedenja in stališča za vključitev v delovno organizacijo. Predhodno smo že pisali tako o organizacijskem izkrcavanju ter o digitalnem uglaševanju.


Avtor: Timotej Težak

Organizacijska socializacija mladih odraslih (Težak, 2021)