Povprečna starost zaposlenih se povečuje: Kako ta trend obrniti v prid vašega podjetja?

Piše: Simona Klančnik

Dandanes je mogoče zaslediti trend staranja delovne sile. Tako se morajo vodje naučiti kako motivirati in ustvarjati pogoje, v katerih bodo vključeni ter produktivni tudi starejši zaposleni. Priča smo tudi soočenju dveh generacij, ki imata različne poglede druga na drugo in se bosta morali naučiti kako učinkovito sodelovati med seboj. S čim in na kakšen način lahko to dosežemo?

Older-Workers_0212

OVRZITE NEGATIVNE IN NEUTEMELJE PREDPOSTAVKE

Velikokrat mislimo, da so starejši zaposleni manj učinkoviti, počasnejši, da se težko spoprijemajo z novimi nalogami ali da jih je težko naučiti česa novega. V nekaterih primerih se vaše mnenje lahko izkaže za pravilno, a v vseh situacijah najbrž ni tako. Zato je pomembno, da znamo na starejše zaposlene pogledati tudi mimo naših stereotipov in predsodkov ter jih obravnavati kot individualne posameznike, ki delujejo znotraj naše organizacije, vsak na svoj unikaten način (Reh, 2014).

NE POZABITE NA STAROSTNI RAZPON

Kdo sodi v skupino starejših zaposlenih? Odgovor je najverjetneje odvisen tudi od naše starosti. Kakorkoli, če se osredotočimo na zaposlene, ki so starejši od 50 let, moramo vedeti, da se le ti zagotovo po ciljih, potrebah na delovnem mestu, razlikujejo od svojih kolegov, ki so tik pred upokojitvijo (60+) (Reh, 2014). Zelo dobrodošlo je, da znamo ustrezno razporediti delovne naloge, zahteve med zaposlene tako, da jih bodo te primerno izzvale, torej, da ne bodo ne pretežke in  ne pretirano lahke.

POMEMBNA JE USTREZNA MEDSEBOJNA KOMUNIKACIJA

Velikokrat se nam zdi, da bi morali naši zaposleni delo ”videti sami”. Vendar se moramo ob takšnih predpostavkah vprašati po razlikah v našem predznanju. Dobrodošlo je, da znamo starejšim, ki nimajo enakega ozadja, izkušenj kot mi, jasno razložiti kaj od njih zahtevamo (Reh, 2014). Včasih rečemo samo: ”Peter, prosim uredi to zame.” Ali Peter res ve kaj ste imeli vi v mislih? Morda bi bilo bolje, če bi mu rekli: ” Peter, prosim, če pripraviš izračun proračuna za naš oddelek za tekoče leto. Pri tem ga primerjaj s podatki preteklega leta za isto časovno obdobje. Poročilo mora biti narejeno do srede. Bo šlo?” Poleg tega pa je pomembno vedeti, da starejši veliko raje komunicirajo v živo. Komuniciranje preko mailov ali drugih sodobnih kanalov lahko zaznavajo kot hladno (Pelletier, 2015). Torej, vam priporočamo, da starejšim informacije predate osebno ali pa dvignete telefonsko slušalko ter jih pokličete.

CENITE IZKUŠNJE STAREJŠIH ZAPOSLENIH

Veliko se lahko naučimo iz izkušenj starejših zaposlenih, ki delujejo na našem področju že veliko dlje od nas. Pomembno je, da spodbudimo mlade zaposlene, da sodelujejo s starejšimi in se poskušajo od njih čim več naučiti (Reh, 2014). Starejši je lahko tudi v vlogi mentorja (Reh, 2014).

IZOBRAŽUJTE STAREJŠI KADER

Zakaj bi izobraževali samo mlajši kader? Tudi starejšim zaposlenim lahko veliko pomeni izobraževanje na strokovnem področju, pridobivanje profesionalnega znanja, karierna rast. Verjetno starejši zaposleni res potrebujejo nekoliko drugačen pristop poučevanja, a zato še ne pomeni, da potrebe po usvajanju znanja nimajo ali da se ne morejo naučiti česa novega (Reh, 2014).

buy me pizza

POSKRBITE ZA MOTIVACIJO

Starejši zaposleni imajo nekoliko drugačne ”motivacijske gumbe”, na katere je potrebo pritisniti, ko jih želimo spodbuditi za delo.  Ponovno ne smemo pozabiti, da tudi znotraj starejših zaposlenih obstajajo različne starostne skupine, katerim pripadajo različni ”gumbi” (Reh, 2014).  Nekoliko pogosteje pri njih zasledimo željo po fleksibilnem urniku ali krajšem delovnem času. Več jim tudi pomeni pozitivna povratna informacija o njihovem delu kot priložnost za napredovanje. Motiviramo jih lahko tudi tako, da stopimo korak proti njihovim varnostnim in  zdravstvenim potrebam, ki jih je z leti verjetno vse več (Reh, 2014).

IZKORISTITE PREDNOSTI STAREJŠIH ZAPOSLENIH

Včasih so ravno starejši zaposleni tisti posamezniki, ki v vašem podjetju predstavljajo delovno silo, ki poskrbi za pomembne rezultate tako na kratek kot dolgi rok. Veliko lahko pridobimo, če na naše starejše zaposlene znamo pogledati kot na osebe, ki so predane, natančne, odkrite, osredotočene, samozavestne, zrele, predstavljajo vzor ostalim zaposlenim, imajo dobre organizacijske sposobnosti, znajo dobro poslušati, ne delajo samo zaradi dobrega položaja, statusa, kar pa je mogoče zaslediti pri mnogih mlajših zaposlenih, ki tudi pogosteje zapuščajo ter menjajo delovno mesto, ko iščejo pravo mesto v službenem svetu.

Več o delu s starejšimi lahko najdete tudi na:

Spoznali smo kako lahko izkoristimo trend staranja zaposlenih v lasten prid in kako narediti nekaj ukrepov, ki nam bodo pri tem še dodatno pomagali. Kljub starejšim zaposlenim, ki so del podjetij, se vse več starejših uvršča tudi med brezposelne. Morda bi delodajalci lahko v primerih iskanja primernega kadra pomislili tudi na prednosti, ki jih s seboj prinaša starejša delovna sila, kajti njihov prispevek bi lahko pozitivno vplival na delovanje podjetja v prihodnjih letih.

VIRI