Uporaba motivacijskega intervjuja z namenom dosega spremembe

Motivacijski intervju kot svetovalni pristop ima svoje začetke v klinični psihologiji, kjer so ga najprej uporabljali za zdravljenje odvisnosti in na celotnem področju zdravja (npr. pri težavah kot so kajenje, debelost). Gre za način vodenja pogovora, ki je usmerjen na krepitev motivacije in odločitve za spremembo. Posameznika torej pripravimo na soočenje s spremembo in spodbujamo pozitivni odnos do nje. Zaradi širokega namena uporabe se je motivacijski intervju kmalu začel uporabljati na različnih drugih področjih, tudi v organizacijah in pri kariernem svetovanju.

Raziskave o učinkovitosti te metode v organizacijskem kontekstu so redke, a v porastu. Njihovi zaključki pa so obetavni – ugotovili so, da so zaposleni, s katerimi so opravili motivacijske intervjuje, bolj sprejemljivi do novosti in bolj pripravljeni na spremembe. S takšnim pristopom bi torej lahko povišali uspešnost uvajanja sprememb v organizaciji. Več o sami metodi, njenem načinu uporabe in raziskavah pa si lahko preberete v seminarski nalogi Neže Podlogar.