Organizacijska akademija

V času globalizacije, ko je konkurenčnost med organizacijami izjemno velika in je tempo sprememb zelo hiter, zaposleni predstavljajo največjo dobrino organizacije. V okviru kulture, ki daje vedno večji poudarek na znanje, so organizacije začele z načrtovanjem izobraževanj na način, ki je bil včasih zgolj v prisotnosti tradicionalnih univerz. V tem kontekstu so nastale organizacijske akademije.

Organizacijske akademije so čedalje bolj pomembne kot vir izobraževanja ter razvoja kompetenc. Najpogosteje se namreč razvijajo z namenom razvoja kompetenc, ki so specifične za določeno organizacijo. Tako se pogosto uporabljajo pri grajenju blagovne znamke delodajalca, privabljanju talentov, razvoju in povečanju konkurenčnosti na trgu.

Poleg že omenjenega pa jih lahko uporabimo tudi pri procesu selekcije kadra, na področju upravljanja s talenti, managementom sprememb, pri coachingu, mentorstvu, rotaciji med delovnimi mesti in podobno. Običajno se določena organizacijska akademija osredotoči zgolj na eno področje. Več o tem, kako jih lahko izvedemo pa si lahko preberete v seminarski nalogi Kaje Galič.