Strahovi, ki se pojavljajo pri delu od doma

Infografika: Hana Mavrič

Tradicionalne oblike zaposlitve z razvojem tehnologije vse bolj zamenjujejo novejše, bolj prilagodljive oblike. Delo od doma tako postaja vse pogostejši način vira zaslužka. Navkljub veliko prednostim, ki jih prinaša, pa se ob tovrstnem načinu dela pojavlja nemalo strahov. V infografiki so prikazani najpogostejši strahovi, o katerih so po letošnjih podatkih poročali zaposleni od doma. Predstavljeni so tudi predlogi, kako se s tovrstnimi strahovi soočiti.