Vodja, si upaš pokazati čustva?

Photo by Kaique Rocha on Pexels.com

Čustva so pomemben del našega delovanja, tudi v delovnem okolju. Pogosto so v delovnem okolju postavljena (neformalna) pravila, kako ustrezno izkazati svoja čustva. Slednjim so podvrženi tudi vodje. Prav razumevanja in uravnavanje lastnih čustev ter njihov ustrezen prikaz pomembno vplivajo tako na počutje zaposlenih kot tudi na organizacijsko klimo.


Avtorica: Ajda Makar