Prilagajanje organizacij na potrebe starejših zaposlenih

V splošnem je prilagajanje organizacij na staranje zaposlenih pomembno, saj se tako individualne sposobnosti zaposlenega razvijajo in ohranjajo, povečata pa se tudi produktivnost in motivacija. Poznamo tri različne strategije prilagajanja na potrebe starejših:

  • ponujanje izhodnih možnosti, ki naj bi bila v Sloveniji še vedno prevladujoča strategija in zajema omogočanje (delne) upokojitve in prevzemanje prehodnih oblik zaposlitve;
  • prilagoditvene strategije, kot na primer manj delovnih ur in delovne obremenitve, preprečevanje nadurnega delavnika, honorarno delo, delo izven delovnega časa itd.;
  • razvojne strategije, katerih cilj je povečati produktivne sposobnosti delavcev preko seznanjanja z novo tehnologijo, spodbujanja notranje zaposlitvene mobilnosti itd.

Študentje so raziskovali, kako se organizacije v Sloveniji prilagajajo na potrebe starejših zaposlenih. Zanimal jih je vidik starejših zaposlenih – kako oni sami gledajo na prilagajanje organizacij in ali so s trenutnim stanjem zadovoljni. Ugotovili so, da večina zaposlenih poroča, da se v njihovi organizaciji izvaja vsaj en ukrep. Največ (40 %) pa jih meni, da jim organizacija omogoča ukrepe, ki spadajo med razvojne strategije. Udeleženci so v splošnem srednje zadovoljni z ukrepi. Zaključki raziskave so uporabni za delodajalce, saj omogočajo okviren pregled zaznav ter želja starejših zaposlenih o prilagajanju organizacij na njihove potrebe ter tako pripomorejo k boljšemu načrtovanju ukrepov v prihodnosti.

V kolikor želite izvedeti več podrobnosti raziskave pa si lahko preberete članek z naslovom Zaznave starejših zaposlenih glede prilagajanja organizacij na njihove potrebe.