Katere mehke veščine so zaželene pri projektnih managerjih?

Photo by Pixabay on Pexels.com

V svetu trga dela se srečujemo z vse večjimi in hitrejšimi spremembami. Zato so pomembne še druge lastnosti zaposlenih, ki v izobraževanju navadno niso v ospredju in se jim ne posveča veliko pozornosti – mehke veščine. Katere pa so pomembne pri projektnih managerjih?


Avtorica: Polona Kralj

Mehke veščine omogočajo kapaciteto za oblikovanje in vzdrževanje učinkovitih odnosov z ljudmi. Predstavljajo kombinacijo kognitivnih, metakognitivnih, medosebnostnih, intelektualnih in praktičnih spretnosti ter etičnih vrednot. Omogočajo prilagajanje trenutnim okoliščinam in pozitivno obnašanje na način, da je posameznik sposoben učinkovitega spopadanja z novimi izzivi in vidiki profesionalnega ter vsakodnevnega življenja. Večinoma jih pridobivamo z izkušnjami.

V spodnji infografiki so predstavljene ključne mehke veščine projektnih managerjev: veščine komuniciranja, vodenja, reševanja konfliktov, zaupljivosti in upravljanja s časom.