Skrb za psihološko blagostanje zaposlenih

Psihološko blagostanje je tako na delovnem mestu kot tudi v vsakdanjem življenju vse bolj razširjen pojem, ki se nanaša na glavne vidike človekovega optimalnega delovanja, le-to pa je še posebej na delovnem mestu zaposlenega povezano z mnogimi dejavniki.

V filmu Skrb za psihološko blagostanje zaposlenih so avtorji želeli s primeri dobre in slabe prakse pokazati, kako psihološko blagostanje zaposlenih vpliva na delovno učinkovitost in celotno delovno organizacijo. Vabljeni k ogledu kratkega filma spodaj, več o tem pa si lahko preberete tudi na infografikah na naši spletni strani avtoric Mance Ajdišek in Maše Košorok.

V študijskem letu 2017/18 so študentje prvega letnika magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju s študenti Naravoslovno tehniške fakultete Univerze v Ljubljani (smeri grafična in medijska tehnika ter grafične in interaktivne komunikacije) pod mentorstvom izr. prof. Eve Boštjančič, izr. prof. dr. Helene Gabrijelčič Tomc in asis. Andreja Učakarja, posneli kratke filme s področja kadrovske psihologije. Manca Ajdišek, Maša Košorok, Laura Bogovič, Alen Herič in Nina Šalomon so tako posneli filmček z naslovom Skrb za psihološko blagostanje zaposlenih.