Zaposlovanje slepih in slabovidnih?

Avtorici infografik: Sandra Klašnja in Kim Pletikos

Sodobni trg dela prinaša mnogotere izzive in spremembe, s katerimi se moramo tako “deloodjemalci” kot “delodajalci” soočati. In če pred nekaj desetletji nismo veliko slišali o zaposlovanju slepih in slabovidnih na delovnem mestu, se je to v zadnjih nekaj letih na račun večje senzibilizacije družbe na vprašanja oseb s posebnimi potrebami spremenilo. Danes se čedalje bolj strokovnjaki ukvarjajo, kako prilagoditi delovno mesto slepim in slabovidnim osebam.

Poznate kakšno slepo ali slabovidno osebo? Ste kdaj pomislili na to – kako je tovrstnim posameznikom iz teh ranljivih skupin pri zaposlovanju? Kako nam je vid postal samoumeven pri našem vsakdanjem življenju? Vsekakor če poznate kakšnega slepega ali slabovidnega prijatelja oz. prijateljico, jim povzemite spodnjo infografiko. Kaj je pomembno, da slepa oseba navede v svojem življenjepisu? Kakšen poklic lahko sploh opravlja – čisto vse ali samo določene? Simpatičen prikaz je na spodnji strnjeni infografiki.

Kako do zaposlitve_slepi_slabovidni_Klašnja

Ste mogoče delodajalec in ste v vašem podjetju ali organizaciji ravnokar prejeli prijavo na delovno mesto s strani slepe ali slabovidne osebe? Kaj sedaj? Vsekakor morate ravnati preudarno in ne slediti diskrminaciji. Za ranljive skupine zaposlenih, kamor sodijo slepi in slabovidni, je potrebno ravnati v skladu s sodobnimi značilnostmi trga dela. In predvsem upoštevati določena spoznanja stroke, ki pravijo, da imajo slepi in slabovidni zaradi svoje zdravstvene okvare tudi določene prednosti! Kako jih socialno vključiti v organizacijo? In kako s tem vplivate na ugled svoje organizacije oz. podjetja? Vsi odgovori na ta vprašanja so strnjeni v spodnji prikazani infografiki.

Slepi in slabovidni_Pletikos

Vsekakor 21. stoletje ni čas za diskriminacijo na delovnem mestu nobene ranljive skupine zaposlenih, med katere še vedno večinsko uvrščamo osebe s posebnimi potrebami (oz. takorekoč “invalide”). Potrebno jih je socialno vključevati in se prilagajati njihovim lastnostim. Hkrati pa se zavedati vseh pridobitev, ki jih lahko kot organizacija pridobimo, če jih vključimo v delovno mrežo zaradi njihovih edinstvenih pozitivnih lastnosti.

Več o zaposlovanju slepih si lahko preberete v tem prispevku.