Kako s spletnimi intervencijami izboljšati blagostanje zaposlenih?

Spletne intervencije za izboljšanje blagostanja pri zaposlenih se nanašajo na programe in aplikacije, katerih cilj je izboljšanje posameznikovega počutja, zavzetosti, pozitivnih emocij in blagostanja na delovnem mestu. Izboljšanje počutja in blagostanja je pomembno za vse zaposlene, zato lahko te intervencije uvedemo pri vseh zaposlenih, ne samo pri posameznikih z že diagnosticiranimi težavami.

Pri implementaciji spletnih intervencij je pomembno upoštevati: programa je pomembno, da upoštevamo naslednje smernice:

 • udeleženci si naj sami izberejo program, ki se ga bodo udeleževali, saj bo s tem njihova motivacija višja, prav tako pa bodo lahko z višjo verjetnostjo dosegali višje ravni blagostanja;
 • vse aktivnosti in programe, ki jih uvedemo, je potrebno validirati in dokazati, kako ter zakaj so zvišali blagostanje zaposlenih;
 • potrebno je zagotoviti aktivno sodelovanje udeležencev.

Programi in aplikacije za izboljšanje blagostanja zaposlenih so obstajali že dlje časa, razvoj interneta in medmrežja pa je njihov razvoj še dodatno spodbudil. Splet je tako postal pomembno orodje za svetovanje pri težavah v duševnem zdravju, ki se mu pridružujejo tudi druge oblike tehnologije in multimedije, vključno z mobilnimi telefoni, virtualno resničnostjo in različnimi programskimi paketi (Richards, 2013).

Dandanes je vse več programov za izboljšanje blagostanja zaposlenih. Njihov porast je posledica vedno večjega zavedanja podjetij in organizacij, da ni dovolj, da so njihovi zaposleni zdravi in brez težav v duševnem zdravju, marveč a je vedno bolj pomembno tudi to, da se čim bolje počutijo, so bolj zavzeti in motivirani za delo.

mobilna 2
Spletni programi za izboljšanje blagostanja zaposlenih se dandanes najdejo predvsem v obliki mobilnih aplikacij. Foto: Pixabay

V zadnjem času pa se spletni programi za izboljšanje blagostanja zaposlenih preoblikujejo v programe z elementi računalniških iger. Takšni programi vključujejo razne aktivnosti, pri katerih morajo posamezniki tekmovati in dosegati nek cilj, vse to pa zgleda podobno kot igranje računalniške igre (Pogrebtsova in Tondello, 2017).

In kako se metoda uporablja?

 • Namen metode: programi in intervencije za izboljšanje blagostanja zaposlenih so namenjeni uporabi v organizacijah z namenom izboljšanja dobrega počutja zaposlenih in posledično izboljšanja njihove produktivnosti in zavzetosti.
 • Ciljna populacija metode: rezultati opravljenih raziskav namreč kažejo na pozitiven učinek pri zaposlenih v različnih sektorjih in z različnimi demografskimi karakteristikami; pri posameznikih pa je potrebno znanje in poznavanje dela z računalnikom ali telefonom, ker gre v večini za spletne programe ali mobilne aplikacije.
 • Potek izvedbe: spletne aplikacije oz. programi za izboljšanje blagostanja zaposlenih gredo skozi podobne korake, in sicer:
 • na začetku je navadno vključen začetni vprašalnik, ki oceni stanje udeleženca in na podlagi katerega so potem oblikovane nadaljnje intervencije;
 • v osrednjem delu programa sledijo različne aktivnosti, ki so oblikovane na način aktivnega sodelovanja udeležencev – bodisi v obliki vaje ali dejavnosti, ki jo mora posameznik opraviti v nekem določenem času, npr. »Naslednji dan bodite prijazni do svojih sodelavcev in si zapisujte njihove odzive«; te aktivnosti pa se navezujejo tudi na vaje meditacije, dihalne tehnike ali druge tehnike sproščanja.
 • po opravljenih aktivnostih sledi ponovno izpolnjevanje vprašalnika, na podlagi katerega se lahko oceni posameznikov napredek po končanih intervencijah.
mobilna.jpg
Z mobilnimi aplikacijami za izboljšanje blagostanja si lahko zaposleni pomagajo pri doživljanju več pozitivnih čustev in občutju samoučinkovitosti. Primer programa je Do It Yourself. Foto: Pixabay

Konkreten primer aplikacije

Primer spletnega programa za izboljšanje blagostanja zaposlenih je Do It Yourself. Program traja 8 tednov, od udeležencev programa zahteva aktivno sodelovanje, pomaga pa pri izboljšanju pozitivnega afekta in občutku samoučinkovitosti (Ouweneel, Le Blanc in Schaufeli, 2013). Sestavljen je iz treh tematskih sklopov – prvi se nanaša na postavljanje ciljev, drugi na srečo in blagostanje, tretji pa na oblikovanje oz. iskanje virov. Aktivnosti programa Do It Yourself so porazdeljene po tednih. Pred pričetkom programa morajo udeleženci izpolniti vprašalnik, s katerim ocenijo doživljanje svojih pozitivnih emocij in svoja občutja samoučinkovitosti. Na podlagi njihovih samoocen pa si določijo cilje, ki jih želijo skozi program doseči. Seznam vseh aktivnosti programa Do It Yourself je prikazan v spodnji tabeli.

Teden Tematski sklop Opis aktivnosti
1 Postavljanje ciljev Opišite svoje osebne cilje vezane na delovno mesto glede na rezultate, ki ste jih dobili s pomočjo vprašalnika izpolnjenega na začetku programa.
  Sreča Na delovnem mestu naredite neko prijazno delo.
  Grajenje virov Kaj so možne ovire na poti do vaših ciljev?
2 Postavljanje ciljev Kakšen vpliv imate na vaše delovno okolje?
  Postavljanje ciljev Oblikovanje akcijskega načrta za dosego vaših ciljev
  Postavljanje ciljev Nadaljnje oblikovanje akcijskega načrta
3 Grajenje virov Oblikovanje socialne podpore na delovnem mestu
  Sreča Za kaj ste hvaležni na delovnem mestu?
  Grajenje virov Kako se soočiti z morebitnimi spodrsljaji pri doseganju ciljev?
4 Sreča Pozitivno razmišljanje o delu in delovnem mestu
  Grajenje virov Kaj so vaše slabosti, ki bi vam lahko onemogočile napredovanje na poti do ciljev?
  Postavljanje ciljev Vključevanje sodelavcev v vaš akcijski načrt za doseganje ciljev
5 Postavljanje ciljev Izvajanje prvih korakov akcijskega načrta
  Grajenje virov Soočanje s spodrsljaji na delovnem mestu
  Sreča Kako smo lahko prijazni na delu?
6 Sreča Spoznanje pozitivnih učinkov dosedanjih aktivnosti povezanih s srečo
  Sreča Dajanje komplimentov drugim zaposlenim
  Sreča Iskanje pozitivnih spominov
7 Postavljanje ciljev Evalvacija napredka po akcijskem načrtu
  Sreča Kaj motivira sodelavce?
  Sreča Planiranje kratkih odmorov med službo
8 Postavljanje ciljev Ocenjevanje napredka: kaj je še ostalo?
  Postavljanje ciljev Oblikovanje akcijskega načrta za doseganje ciljev v prihodnosti
  Sreča Izražanje hvaležnosti sebi in drugim, ki so vam pomagali na poti do cilja.

Pri opisanih programih pa je seveda potrebno omeniti tudi nekaj pomanjkljivosti, ki jih mora vsak delodajalec, ki želi v svoji organizaciji vpeljati programe za izboljšanje blagostanja zaposlenih, premisliti. Pomanjkljivosti spletnih programov za izboljšanje blagostanja so npr.:

Kljub številnim prednostim pa imajo spletne intervencije za izboljšanje blagostanja zaposlenih tudi nekaj pomanjkljivosti:

 • pogoj za udeležbo zaposlenih je dostop do tehnologije oziroma do spleta;
 • obstaja veliko različnih programov, posledica pa je težka izbira primernega in učinkovitega programa (ne temeljijo vsi programi na empiričnih dokazih ali znanstveni teoriji);
 • pogosto se pojavi tudi velik osip udeležencev, predvsem se izkaže, da od programa odstopijo tisti udeleženci, ki imajo na začetku najnižje ravni blagostanja ali zavzetosti na delovnem mestu;
 • spletni programi za izboljšanje blagostanja zaposlenih, ki vsebujejo elemente računalniških iger, vsebujejo tudi element tekmovanja, kar lahko vzbuja negativna čustva in razočaranje.

Več o spletnih intervencijah za izboljšanje blagostanja zaposlenih si lahko preberete v seminarski nalogi Amadeje Lah, ki predstavljeno temo natančneje oriše. Preberete si jo lahko tukaj.